Soukromá lesní správa Klášťov

 

ubloHřibová Paseka

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ A ŠKOD NA NICH

Oceňování znalcem jmenovaným krajským soudem v Brně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, pozemky (mimo stavební) se specializací na lesní půdu, lesní porosty, škody na lesních porostech a půdě, myslivost, škody na zvěři a škody zvěří na lesních porostech a zemědělských kulturách.

 

ODBORNÝ LESNÍ HOSPODÁŘ

Činnost odborného lesního hospodáře (OLH) s dlouholetou praxí v oboru a s platnou licencí.

 

PORADENSKÁ ČINNOST V LESNICTVÍ


Poradenství v pěstování lesa, těžbě dříví a jeho porodeji, projekty zalesnění na lesních a nelesních půdách atd.