Obchodní činnost ukončena k 31.12.2014. Dále provádíme:

- oceňování znalcem jmenovaným krajským soudem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, pozemky (mimo stavební), se specializací na lesní půdu, lesní porosty, škody na lesních porostech a půdě, škody zvěří.

- poradenská činnost v lesním hospodářství

- činnost OLH